2017-2018 Mimar Sinan Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Özel Yetenek Sınav Tarihleri

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
2017/2018 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI
İSTANBUL DEVLET KONSERVATUVARI
YETENEK SINAVLARI KILAVUZU

Başvuru ve Ön Kayıt: 24-25-26-27-28 Temmuz 2017
YERLEŞTİRME SINAVLARI: 14 Ağustos-08 Eylül 2017

I . İSTANBUL DEVLET KONSERVATUVARI PROGRAM VE KONTENJANLARI

2017-2018 Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavları Tarihleri

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
2017/2018 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
YETENEK SINAVLARI

YETENEK SINAVIYLA ÖĞRENCİ ALAN GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ BÖLÜMLERİ VE KONTENJANLARI

SINAV TAKVİMİ: (ÖN KAYIT, YETENEK SINAVLARI, KAYIT)

Başvuru ve ÖnKayıt 24-25-26-27-28- Temmuz 2017

2017-2018 Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavları Takvimi

TC
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVLARI TAKVİMİ

ÖN KAYITLAR
07 - 08 - 09 Ağustos 2017

Ön kayıt internet üzerinden adayların kendileri tarafından yapılacaktır. http://basvuru.marmara.edu.tr

BİRİNCİ AŞAMA ELEME SINAVI
14 - 15 Ağustos 2017

(Ortak sınav yapan Geleneksel Türk Sanatları, Grafik, Heykel, Resim, Seramik ve Cam, Tekstil Bölümleri için)
Fotoğraf Bölümü Eleme Sınavı
15 Ağustos 2017

2017-2018 Marmara Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Özel Yetenek Sınav Tarihleri

TC
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ
GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Müzik Öğretmenliği Programı 2017–2018 Öğretim Yılı “Özel Yetenek Sınavı” ile İlgili Bilgiler

BAŞVURU ŞARTLARI :

1- Başvuru ve Önkayıt 07 - 09 Ağustos 2017 tarihleri arasında, Atatürk Eğitim Fakültesi WEB Sitesinden (http://aef.marmara.edu.tr) ulaşılacak bağlantı ile online olarak yapılacaktır.

2- Başvuru için adayların 2017-YGS sınavına girmiş olması ve sınav sonucunda en az 180,000 puan almış olması gerekir.

(*) Engelli öğrenciler için (bedensel engelli - enstrüman öğrenimini engelleyecek fiziksel engeli bulunmamak-, görme engelli), engelli olduklarını belgelemeleri kaydıyla, YGS puanlarından en az birinin 100 ve üzerinde olması gerekir.

3- Sınavlarda uyulacak esaslar Atatürk Eğitim Fakültesi WEB Sitesinden duyurulacaktır.
4- Online başvuru dışında başvurular kabul edilmez.
5- Sınav ücreti yoktur.

İSTENEN BELGELER:

2017-2018 Mustafa Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınav Tarihleri

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
RESİM, HEYKEL ve GRAFİK BÖLÜMLERİ
ÖZEL YETENEK SINAVLARI

2017-2018 Öğretim Yılı Güzel Sanatlar Fakültesi Resim, Heykel ve Grafik Bölümlerine YGS Ön Kayıt Özel Yetenek Sınavı Sistemi ile öğrenci alınacaktır. Alınacak öğrencilere ait kontenjan, taban puan, taban puan türü, ön kayıt tarihi, yetenek sınavı tarihleri ve başvuru için gerekli belgeler ile genel koşullar aşağıda belirtilmiştir.

Kontenjan:
Resim Bölümü: 15
Heykel Bölümü: 10
Grafik Bölümü : 25

Ön kayıt:
05-11 Eylül 2017

Özel Yetenek Sınavları I. Aşama:
Desen sınavı: 12 Eylül 2017
Desen sınavı sonuçlarının ilanı: 13 Eylül 2017

2017-2018 Mustafa Kemal Üniversitesi BESYO Özel Yetenek Sınav Tarihleri

T.C.
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
ÖZEL YETENEK SINAVI

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL
YETENEK SINAVI İLE BÖLÜMLERİMİZE ALINACAK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

 Milli Sporcu kontenjanı: Milli sporcu kontenjanına sadece olimpik branşlarda milli olmuş
adaylar başvurabilir. Milli kontenjanı “Toplam Kontenjan” içerisindedir. Yeterli başvuru
olmadığı takdirde ilgili bölümü tercih eden diğer adaylardan karşılanacaktır.
 Milli Sporcular Milli Kontenjanından yararlanmakla beraber ayrıca başvuru dilekçesinde
belirtmek koşulu ile isterlerse yetenek sınavına da katılabilme hakkına sahiptirler.
 Kontenjanlar dolmadığı durumlarda eksik kontenjan diğer cinsiyetten karşılanacaktır.

ÖN KAYIT: 14 – 18 AĞUSTOS 2017
ÖZEL YETENEK SINAVI: 23 – 26 AĞUSTOS 2017
ÖZEL YETENEK SINAV SONUÇLARININ İLANI: 30 AĞUSTOS 2017
KAYIT TARİHİ **: 14 – 21 EYLÜL 2017

2017-2018 Mustafa Kemal Üniversitesi Resim-İş Öğretmenliği Özel Yetenek Sınav Tarihleri

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI
ÖZEL YETENEK SINAVI

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında Fakültemizin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği Anabilim Dalına YGS-Ön Kayıt Özel Yetenek Sınavı Sistemi ile öğrenci alınacaktır. Alınacak öğrencilere ait kontenjan, taban puan ve türü, ön kayıt tarihi, yetenek sınavı tarihleri ile başvuru için gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir.

• Resim-İş Öğretmenliği: 30

• Ön kayıt : 14-18 Ağustos 2017
• Yetenek Sınavı: 22-24 Ağustos 2017

I.AŞAMA
Desen Sınavı: 22 Ağustos 2017 (Saat: 10:00)
Desen Sınavı Sonuçları İlanı: 23 Ağustos 2017
Not: Desen Sınavından 50 ve üzeri puan alan adaylar barajı geçer ve II. Aşama sınavına girebilir.

2017-2018 Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Özel Yetenek Sınav Tarihleri

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
DEVLET KONSERVATUVARI
2017-2018 ÖĞRETİM YILI
ÖZEL YETENEK SINAVI

Sınav Tarihleri
Online Ön kayıt: 31 Temmuz - 11 Ağustos 2017
Özel Yetenek Sınavı: 14 Ağustos - 18 Ağustos 2017

2017-2018 öğretim yılı için Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın Temel Bilimler, Türk Müziği ve Türk Halk Oyunları Bölümleri’ne alınacak öğrencilerin “Özel Yetenek Sınavı” (ÖZYS) Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü’nün Koordinatörlüğünde, Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü’nün gözetiminde yapılacaktır.

2017 ÖZYS’na katılabilmek için adayların, 2017 YGS Puan türlerinin herhangi birinden en az 160 puan almış olmaları gerekmektedir.

Adayların başvuru ve diğer bilgiler için SAÜ Devlet Konservatuvarı web sitesini takip etmeleri ÖNEMLE DUYURULUR!..
(www.dk.sakarya.edu.tr)

2017-2018 Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınav Tarihleri

T.C.
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
ÖZEL YETENEK SINAVI BİLGİLENDİRME

Başvuru Tarihi
 Özel yetenek sınavına ön kayıtlar 28 Tem-2 Ağustos 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.
 Adaylar Özel Yetenek Sınavı başvuru işlemlerini sadece internet adresinden online olarak yapacaklardır. (https://sbbs.usak.edu.tr)
 Şahsen ve Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

SINAV UYGULAMA ve ÖNEMLİ TARİHLER TAKVİMİ

SINAVA GİRİŞ ESASLARI VE KONTENJANLAR

2017-2018 Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınav Tarihleri

UŞAK ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
ÖZEL YETENEK SINAVI

ÖĞRENCİ ALIMI VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BÖLÜM VE ÖĞRENCİ SAYISI
Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesine bağlı Seramik Bölümü, Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü, Resim Bölümü ve Moda Tasarımı Bölümlerine 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı için 2017-Yüksek öğretime Geçiş Sınavı (YGS) puanı ve Özel Yetenek Sınavı ile aşağıda belirtilen kontenjanlarda öğrenci alınacaktır.

Seramik 20
Geleneksel Türk El Sanatları 20
Resim 15
Moda Tasarımı 20

ÖN KAYIT BİLGİLERİ
(1) Adaylar “Özel Yetenek Sınavı” başvuru işlemlerini 07-20 Ağustos 2017 tarihleri arasında internet ortamından obs.usak.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx adresinden yapacaklardır.

Şahsen ve posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2017-2018 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınav Tarihleri

T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
2017/2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
ÖZEL YETENEK SINAV TAKVİMİ

2017 – 2018 Eğitim-Öğretim yılı için OMÜ Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi (OMÜYDSBF) bünyesindeki üç bölüme (Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği) Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınacaktır.

Başvuru:
OMÜ Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi özel yetenek sınavına başvurular, 10 Temmuz – 3 Ağustos 2017 tarihleri arasında OMÜ resmi web sayfası (http://omu.edu.tr) ve Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi resmi web sayfasındaki (http://sbf.omu.edu.tr) sınav kayıt linkinden 3 Ağustos 2017 günü saat 24.00’a kadar çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır.
Adaylar başvurularını gerçekleştirdikten sonra başvuru belgelerinin (bkz.Tablo1) çıktılarını alarak ıslak imzalı orijinal nüshasını Özgeçmiş Teslim Bürosu’na teslim etmek (7 Ağustos 2017 günü saat 8.00 -17.00 saatleri arasında) ve bir nüshalarını da sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır.

Sınav Tarihi:
Özel Yetenek Sınavı, 8-11 Ağustos 2017 tarihleri arasında OMÜ, Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi tesislerinde yapılacaktır.

2017-2018 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınav Tarihleri

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
ÖZEL YETENEK SINAVI TAKVİMİ

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’ne yirmi (20), Seramik-Cam Bölümü’ne yirmi (20) öğrenci Özel Yetenek Sınavı ile alınacaktır. Başvurup kazanmaları halinde her iki bölümün yirmi (20) kişilik kontenjanlarının biri engelli bireylere ayrılmıştır.

BAŞVURU TARİHLERİ
Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü ve Seramik Cam Bölümü 2016-2017 Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı’nın ön kayıtları
10 Temmuz - 25 Temmuz 2017 tarihleri arasında, Ondokuz Mayıs Üniversitesi http://ozelyetenek.omu.edu.tr web sitesi üzerinden
ilgili form doldurularak gerçekleştirilecektir.

ÖN KAYIT KOŞULLARI VE İSTENEN BELGELER

2017-2018 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Özel Yetenek Sınav Tarihleri

Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Devlet Konservatuvarı
Müzik Bölümü
Geleneksel Türk Müzikleri Anasanat Dalı
2017-2018 Özel Yetenek Sınavı Takvimi

2017-2018 Akademik yılı için Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Geleneksel Türk Müzikleri Anasanat Dalı’na Özel Yetenek Sınavı ile 30 (otuz) öğrenci kontenjanı üzerinden alınacaktır. Alınacak öğrenci sayısı Yükseköğretim Kurumu’nun belirlediği 30 (30) kontenjan sayısı ile sınırlıdır. Sınav komisyonu Sıralama Sınavı sonucunda yeterli müziksel donanıma uygun aday bulamadığı taktirde 30 (otuz) kontenjanın altında öğrenci alabilir. Bu kitapçık sınav ile ilgili bilgileri içermektedir.

SINAV PROGRAMI
Eleme ve Sıralama Sınavı: 14 – 18 Ağustos 2017 Tarihleri arası 10:00
Sınav Yeri: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Binası Güzel Sanatlar Kampüsü İlkadım-SAMSUN

Özel Yetenek Sınav Başvuru Tarihleri: 10.07.2017-10.08.2017
Başvuru Adresi: http://ozelyetenek.omu.edu.tr/

ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI ÖN KAYIT İŞLEMİ

2017-2018 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Özel Yetenek Sınav Tarihleri

T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI TAKVİMİ

BAŞVURU TARİHLERİ VE YERİ
Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 2017-2018 Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı’nın ön kayıtları 12 Temmuz - 02 Ağustos tarihleri arasında internet üzerinden, http://ozelyetenek.omu.edu.tr bağlantısından ilgili form doldurularak yapılacaktır.
Sınavlarla ilgili açıklamaları içeren “Sınav Kılavuzu” üniversitemiz internet sayfasında yayınlanır.

SINAV PROGRAMI
I.AŞAMA SINAVI (Eleme Sınavı) Tarih : 7-8 Ağustos 2017 Saat : 09.00*
Yer : OMÜ Güzel Sanatlar Kampüsü
II.AŞAMA SINAVI (Yerleştirme Sınavı) Tarih : 9 Ağustos 2017 Çarşamba Saat : 09.00*
Yer : OMÜ Güzel Sanatlar Kampüsü
*Adayların Sınav Başlama saatinden 1 saat önce bina önünde hazır bulunması gerekmektedir.

ÖN KAYIT KOŞULLARI

2017-2018 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Resim-İş Öğretmenliği Özel Yetenek Sınav Tarihleri

T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI TAKVİMİ

BAŞVURU TARİHLERİ VE YERİ
Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı 2017-2018 Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı’nın ön kayıtları 10 Temmuz - 02 Ağustos tarihleri arasında
internet üzerinden, http://ozelyetenek.omu.edu.tr bağlantısından ilgili form doldurularak yapılacaktır. Sınavlarla ilgili açıklamaları içeren “Sınav Kılavuzu” üniversitemiz internet sayfasında yayınlanır.

KONTENJAN
İkisi engelli olmak üzere kontenjan 70 kişidir.
Buna ek olarak Yabancı uyruklu kontenjanı 4 kişidir.

SINAV PROGRAMI
I. AŞAMA SINAVI (Ön Eleme Sınavı) Tarih : 8 Ağustos 2017 Salı Saat : 10.30*
Yer : OMÜ Güzel Sanatlar Kampüsü
II.AŞAMA SINAVI Tarih : 9 Ağustos 2017 Çarşamba Saat : 12.00*
Yer : OMÜ Güzel Sanatlar Kampüsü
*Adayların Sınav Başlama saatinden 1 saat önce bina önünde hazır bulunması gerekmektedir.

ÖN KAYIT KOŞULLARI

Son yorumlar

İçeriği paylaş